Zostaňme v kontakte

Nadácia Autonómny človek sleduje výlučne verejnoprospešné ciele. Všetky informácie, ktoré podporujú autonómiu individuálnu sú tu vítané. Nevyhýbame sa spolupráci s inými organizáciami, spoločnosťami, jednotlivcami a družstvami.

 

Ktokoľvek bez rozdielu veku, pohlavia, vierovyzvania, vzdelania,  sociálneho zadelenia,  môže s nami spolupracovať ako konzultant, sympatizant, alebo korešpondent.

 

Správna rada nadácie je jej najvyšším orgánom. Nadácia nemá ambíciu rozširovať členskú základňu pre mocenské alebo obchodné účely. Ide o organizáciu svojpomoci a spolupráce.

Vážime si váš záujem o naše aktivity a tešíme sa na spoluprácu.

                                                                                          

Zakladateľ a správca nadácie AČ 

Sme tu aby sme vám pomohli

15 + 2 =